თსსუ-ის 2020 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის მასალების მიღება დაიწყო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი იწყებს მასალების მიღებას თსსუ-ის 2020 წლის სამეცნიერო შრომათა კრებულში პუბლიკაციისთვის (ტომი 54)