ერასმუსის საინფორმაციო დღეები

15, 16 და 17 ოქტომბერს, ერაზმუსის საერთაშორისო დღეებთან ( #Erasmusdays2020) დაკავშირებით, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ერასმუს + ოფისი იწყებს საინფორმაციო შეხვედრების ციკლს. 

პირველი შეხვედრა ჩატარდება  15 ოქტომბერს 15:00 საათზე

შეხვედრებზე განიხილება Erasmus+ გაცვლით პროგრამებში (International Credit Mobility – ICM KA 107)  მონაწილეობის  საკითხები. 

სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს: ერთსაფეხურიანი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორი პროგრამის სტუდენტები, ასევე  რეზიდენტები.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, პირველი სასწავლო კორპუსი, I სართული, თსსუ ბიბლიოთეკის „ცისფერ დარბაზში“.