ფაკულტეტის საბჭო

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სია 

1. ირაკლი მჭედლიშვილი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
2. დავით გელოვანი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
3. ნანა მებონია - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
4. ნანული ნინაშვილი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
5. ნატალია გარუჩავა - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
6. ელენე ფაღავა - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
7. ლევან ბარამიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი
8. ირინე ზარნაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
9. ეკა მირველაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
10. ზურაბ სიხარულიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
11. დევი ტაბიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
12. ლილი ლომთაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
13. დალი კიტოვანი -საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
14. მარინა ყაჯრიშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
15. ნინო ვეფხვაძე -ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
16. ნინო კილაძე - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
17. მარინა გიორგობიანი  - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 18. ნანა ცხოვრებაძე - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
19. ბიძინა ზურაშვილი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის პროფესორი
20. მანანა ხორბალაძე - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
21. თეა ქოჩორაძე-მარღიშვილი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
22. ივანე კუგოტი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
23. რევაზ კვერენჩხილაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
24. მარინა ციმაკურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
25. ლალი ბაქრაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
26. ნინო ხაჭაპურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
27. მაია ციმაკურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი
 28. გენადი კვერენჩხილაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი
29. ქეთევან მურჯიკნელი - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი
30. ნატო ხუნაშვილი - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი
31 შალვა ზარნაძე - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
32 ბელა ყურაშვილი - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
33 თამარ დარსანია - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
34 ნინო აბრალავა - უცხოური ენების დეპარტამენტის პროფესორი
35 მაკა ტატიშვილი - უცხოური ენების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
36 ნუცა ბურჯანაძე - სტუდენტი
37 მარიამ ომარაშვილი - სტუდენტი
38 ნინო  ამაზაშვილი - სტუდენტი
39 ნინო გონგლაძე - სტუდენტი
40 გიორგი კალმახელიძე - სტუდენტი
41 გიორგი მაჭავარიანი -სტუდენტი
42 ნან ურიგაევა - სტუდენტი
43 ნაიკო ლაბაძე - სტუდენტი
44 სოფიო ლომინეიშვილი - სტუდენტი
45 მარიამ ჩავლეშვილი - სტუდენტი
46 მარიამ მაღრაძე - სტუდენტი
47 ლუკა ბაღაშვილი - სტუდენტი