სადისერტაციო საბჭო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა:

1. ირაკლი მჭედლიშვილი  - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
2. დავით გელოვანი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
3. ნანა მებონია - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
4. ლევან ბარამიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი
5. ირინე ზარნაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
6. ეკა მირველაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
7. ზურაბ სიხარულიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
8. დევი ტაბიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
9. ნინო ვეფხვაძე - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
10. ნინო კილაძე - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
11. მარინა გიორგობიანი  - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
12. ბიძინა ზურაშვილი  - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის პროფესორი
13. მანანა ხორბალაძე - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
14. რევაზ კვერენჩხილაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
 15. მარინა ციმაკურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
16. ლალი ბაქრაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
17. ნინო ხაჭაპურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 18. შალვა ზარნაძე - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
19. ბელა ყურაშვილი - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი