სადისერტაციო საბჭო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა:
1. ირაკლი მჭედლიშვილი -  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულების ხელმძღვანელი, ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
2. მარინა ციმაკურიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
3. ნინო ხაჭაპურიძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის  ასისტენტ-პროფესორი
4. ლალი ბაქრაძე - გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული  პროფესორი
5. ბიძინა ზურაშვილი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის პროფესორი
6. მანანა ხორბალაძე - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
7. შალვა ზარნაძე - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
8. ბელა ყურაშვილი - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული-პროფესორი
9. ნინო ვეფხვაძე - პრევენციული მედიცინისა და გარემოს ჯანმრთელობის მიმართულების ხელმძღვანელი, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
10. ნინო კილაძე -ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
11. მარინა გიორგობიანი - -ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
12. ლევან ბარამიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი
13. ირინე ზარნაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
14. ეკა მირველაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
15. ზურაბ სიხარულიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
16. დევი ტაბიძე -საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
17. დავით გელოვანი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
18. ნანა მებონია - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი