კურიკულუმის კომიტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის შემადგენლობა:

1. ლალი ბაქრაძე - კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, გარემოს ჯანმრთელობის და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2. ირაკლი მჭედლიშვილი - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
3. ნანა მებონია - ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი 
4. ნინო ვეფხვაძე - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
5. ბიძინა ზურაშვილი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის   პროფესორი
6. მარინა გიორგობიანი - ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
7. ლევან ბარამიძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,  მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი
8. ირინე ზარნაძე - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,  მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
9. ეკა მირველაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,  მენეჯმენტის, პოლიტიკის და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
10. რევაზ კვერენჩხილაძე - გარემოს ჯანმრთელობის და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
11. მარინა ციმაკურიძე  - გარემოს ჯანმრთელობის და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
12. შალვა ზარნაძე - კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი
13. პაატა იმნაძე -  დაავადებათა  კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის  გენერალური დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში