თსსუ-ის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის გამოსაშვები ღონისძიება

2022 წლის 9 ივნისს 17:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდება  თსსუ-ის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის მეოთხე გამოსაშვები ღონისძიება.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N 33, თსსუ-ის მესამე სასწავლო კორპუსი, მესამე სართული, თსსუ-ის ,,თეატრალური დარბაზი".