კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტებზე ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

პრეტენზია კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით შეიძლება წარდგენილ იქნეს საკონკურსო კომისიაში 2023 წლის 27, 28 და 29 ივლისს. განცხადებები მიიღება თსსუ-ის საქმისწარმოების სამსახურში (კანცელარიაში) 2023 წლის 27 და 28 ივლისს 10-დან 17 საათამდე, 29 ივლისს (შაბათს) – 10-დან 12 საათამდე.