დეპარტამენტები

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის მიმართულებები და  დეპარტამენტები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულება:

1. ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტი;
2. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტი;

პრევენციული მედიცინისა და გარემოს ჯანმრთელობის მიმართულება

1.ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტი;
2.ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი;
3.გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტი;
4.კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტი;

 უცხოური ენების დეპარტამენტი