ძირითადი ინფორმაცია

. გაიხსნა 2015 წლის 25 მარტს
. პრიორიტეტები: აკადემიური, კვლევითი და  და კლინიკური საქმიანობა
. ფუნქციონირებს  23 კლინიკური   მიმართულება
. სტუდენტთა სწავლებისათვის გამოიყოფილია 5 სალექციო აუდიტორია და 70 სასწავლო ოთახი
. კლინიკის საწოლფონდის სიმძლავრე შეადგენს 160 საწოლს; ასევე, ფუნქციონირებს ემერჯენსის  14 საწოლი და დღის სტაციონარის  9 საწოლი.

გადადით კლინიკის ვებ-გვერდზე