სადისერტაციო საბჭო

სადისერტაციო საბჭო

1. ირინე კვაჭაძე - პროფესორი
2. თამარ სანიკიძე - პროფესორი
3. ნინო ხვიტია - პროფესორი
4. ლელა მასხულია - პროფესორი
5. ირაკლი ნატროშვილი - პროფესორი
6. ლევან ჩიკვატია - პროფესორი
7. გელა სულაბერიძე - პროფესორი
8. ნინო გოგოხია - პროფესორი
9. არჩილ უნდილაშვილი - პროფესორი
10. გიორგი ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი
11. ზაზა დუმბაძე - ასოცირებული პროფესორი
12. თამარ გიორგობიანი - ასოცირებული პროფესორი
13. ნიკოლოზ გოცირიძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ნინო ინწკირველი - ასოცირებული პროფესორი
15. ლალი ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
16. ნინო ცხვედიანი - ასოცირებული პროფესორი
17. დავით ცხომელიძე - ასოცირებული პროფესორი
18. მანანა ფრუიძე - ასოცირებული პროფესორი
19. ეკატერინე მჭედლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
20. ზურაბ კახაბრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
21. გრიგოლ სულაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი
22. ვალერი ახალკაცი - ასოცირებული პროფესორი
23. მარინე მათიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
24. ანნა გოგელია - ასოცირებული პროფესორი
25. ზეინაბ სოფრომაძე - ასოცირებული პროფესორი
26. ნიკოლოზ ავაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
27. მარინა ტუღუში - ასოცირებული პროფესორი
28. ირინა კაპეტივაძე - ასოცირებული პროფესორი