კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში დასაქმებულია 772 თანამშრომელი.


კლინიკაში დასაქმებული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადამიური პერსონალი

ეძებ სამსახურს? გაიგე ვაკანსიის შესახებ პირველ საუნივერსიტეტოში!