კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში  სულ 772 თანამშრომელია, მათ შორის:
. ექიმი - 285 
. ექთანი -194 
. უმცროსი ექიმი - 25 
. ეძებ სამსახურს? გაიგე ვაკანსიის შესახებ პირველ საუნივერსიტეტოში! 


კლინიკაში დასაქმებული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადამიური პერსონალი