ფაკულტეტის საბჭო

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭო

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭო
1. თამარ სანიკიძე  - პროფესორი
2. ნინო ინწკირველი - ასოცირებული პროფესორი
3. ნიკოლოზ გოცირიძე - ასოცირებული პროფესორი
4. ლალი ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. ნინო ცხვედიანი - ასისტენტ-პროფესორი
6. ეკა შეყილაძე - - ასისტენტ-პროფესორი
7. ირინე კვაჭაძე - პროფესორი
8. გურამ სანადირაძე - ასოცირებული პროფესორი
9. გიორგი ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი
10. დარეჯან მჟავანაძე - ასისტენტ-პროფესორი
11. მარინა ქუთათელაძე - ასისტენტ-პროფესორი
12. მანანა გიორგობიანი - ასისტენტ-პროფესორი
13. ზაზა დუმბაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ნინო ხვიტია - პროფესორი
15. დავით ცხომელიძე - ასოცირებული პროფესორი
16. მანანა ფრუიძე - ასოცირებული პროფესორი
17. ეკატერინე მჭედლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
18. თინათინ გოგიჩაძე - ასისტენტ-პროფესორი
19. ნატალია ჭილაძე - ასისტენტ-პროფესორი
20. ნინო ხარაძე - - ასისტენტ-პროფესორი
21. ზეინაბ სოფრომაძე  - ასოცირებული პროფესორი
22. ირაკლი ნატროშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
23. თამარ სვანიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
24. ელზა თათარაძე  -  ასისტენტ-პროფესორი
25. შადიმან სახვაძე - ასისტენტ-პროფესორი
26. ლევან ჩიკვატია - ასოცირებული პროფესორი
27. ნიკოლოზ ავაზაშვილი -  ასისტენტ-პროფესორი
28. გელა სულაბერიძე - პროფესორი
29. მარინა ტუღუში - ასოცირებული პროფესორი
30. კონსტანტინე ლილუაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
31. ნინო გოგოხია - პროფესორი
32. ლელა მასხულია - პროფესორი
33. ანნა გოგელია - ასოცირებული პროფესორი
34. მარინე მათიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
35. გრიგოლ სულაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი
36. ზურაბ კახაბრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
37. ნელი კაკულია - პროფესორი
38. ირმა კვინიკაძე - ასისტენტ-პროფესორი