კურიკულუმის კომიტეტი

 ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტი         
 
1. გურამ სანადირაძე - ასოციებული პროფესორი  
2. ლალი ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
3. ნინო ინწკირველი - ასოცირებული პროფესორი
4. მარინე ტუღუში -ასოცირებული პროფესორი
5. დავით ცხომელიძე - ასოცირებული პროფესორი
6. თამარ სვანიშვილი  - ასისტენტ - პროფესორი
7. შადიმან სახვაძე - ასისტენტ-პროფესორი 
8. ზურაბ კახაბრიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
9. ირმა კვინიკაძე - ასისტენტ-პროფესორი
10. ნატალია ჭილაძე -ასისტენტ-პროფესორი
11. ნინო გოგოხია - პროფესორი
12. მარინე მათიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
13. გრიგოლ სულაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ვალერი ახალკაცი - სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრის დირექტორი
15. ნინო ნაკაშიძე-დამსაქმებელი