კატალოგი

ქართულენოვანი პროგრამების კატალოგი

  1. დიპლომირებული სტომატოლოგის  ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამა
  2. ფარმაციის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა 
  3. ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა
  4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  5. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
  6. დიპლომირებული მედიკოსის  ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამა
  7. პროფესიული განათლების მეხუთე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა პრაქტიკოსი ექთანი 
  8. საგანმანათლებლო პროგრამის  სახელწოდება:  ქართული, როგორც მეორე ენა
  9. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო საქმეში (ექთანი) - ქართულ-ავსტრიული საგანმანათლებლო პროგრამა
  10. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო საქმეში (ბებიაქალი)