სასწავლო დეპარტამენტები

მედიცინის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის  ფაკულტეტი

ფარმაციის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი