მთავარი

კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი განთავსებულია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსის I სართულზე. 

ცენტრი აღჭურვილია უახლესი სასწავლო-სამედიცინო ტექნოლოგიებით – თანამედროვე კომპიუტერული და მაღალტექნოლოგიური სასწავლო აპარატურით – სამედიცინო სიმულატორებითა და მანეკენებით.    კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის მუშაობის  მიზანია კლინიკური საქმიანობის პრაქტიკული ჩვევები თანამედროვე დონეზე შეასწავლოს მომავალ ექიმებს. 

თსსუ-ის სტუდენტებსა და რეზიდენტებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა გაიარონ სამეანო-გინეკოლოგიური, რეანიმაციული, თერაპიული და ქირურგიული პრაქტიკა სასწავლო ლაბორატორიის ბაზაზე. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია ენდოსკოპიური ქირურგიის სასწავლო საშუალებების დანერგვა და ყოველივე ზემოაღნიშნულის ინტეგრაცია ტელემედიცინის მიღწევებთან. სამედიცინო სიმულატორები ახდენენ ნამდვილი ავადმყოფებიდან მიღებული კლინიკური მასალის აღწარმოებას, რაც მათ განსაკუთრებულ რეალიზმს ანიჭებს. ამრიგად, თსსუ-ის სტუდენტები/რეზიდენტები საქართველოდან გაუსვლელად შეძლებენ ჩასწვდნენ მედიცინის სიღრმეებს და არ ჩამორჩნენ თანამედროვეობას, რაც ხელს შეუწყობს თსსუ-ში მაღალპროფესიული სამედიცინო კადრების აღზრდა-ჩამოყალიბების საქმეს.

2012 წლის 8 თებერვლის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის N 23/3 დადგენილებით კლინიკური უნარ–ჩვევების ლაბორატორია 2012 წლის თებერვლიდან ფუნქციონირებს – კლინიკური უნარ–ჩვევების ცენტრის სტატუსით. ცენტრის ფუნქციონირება განსაზღვრულია დებულების შესაბამისად.

2011 წლის ოქტომბრიდან კლინიკური უნარჩვევების ცენტრს ხელმძღვანელობს პროფესორი ირმა მანჯავიძე.

2011-2012 სასწავლო წლიდან „კლინიკური უნარ-ჩვევები“ ჩართულია მედიცინის ფაკულტეტის ძირითად სასწავლო პროგრამაში. ამჟამად კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრში პრაქტიკული მეცადინეობები სიმულატორებსა და მანეკენებზე უტარდებათ მეორე,  მეოთხე და მეექვსე კურსის სტუდენტებს სხვადასხვა კლინიკური დარგების მიხედვით, როგორიცაა: რეანიმაცია და გადაუდებელი დახმარება, მეანობა და გინეკოლოგია, ახალშობილის რეანიმაცია და მოვლა, ქირურგია, ოფთალმოლოგია, ოტოლოგია,  გულისა და ფილტვების აუსკულტაცია და მონაცემების ინტერპრეტაცია, ეკგ-ს მონაცემების ინტერპრეტაცია,  მოზრდილი ავადმყოფის და ბავშვის  მოვლა. 

2012 წელს თსსუ კლინიკური უნარ–ჩვევების ცენტრი აღიჭურვა სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური სიმულატორებით მსოფლიოს წამყვანი კომპანიებიდან. თსსუ კლინიკური უნარ–ჩვევების ცენტრი ერთადერთი სასწავლო ცენტრია მთელს კავკასიაში, სადაც სტუდენტებს, რეზიდენტებს და პროფესიული პროგრამების ბაკალავრებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა ახალი სიმულატორებით (იხ. გალერეა). 

კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის  ცენტრში პერიოდულად ტარდება ტრენინგები პირველად, გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში არასამედიცინო დარგის პროფესიონალებისათვის.  თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის  ცენტრი აქტიურად მონაწილეობს „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალში.“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელებულ „პროფორიენტაციის“ პროექტის ფარგლებში 1500 ზე მეტმა მოსწავლემ დაათვალიერა თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი და პრაქტიკულად განახორციელა პირველადი გადაუდებელი დახმარება მანეკენებზე.
აშშ საერთაშორისო  განვითარების სააგენტოს (USAID)  პროგრამა „შენარჩუნების“ ფარგლებში განხორციელდა 2012 წელს ობიექტურად სტრუქტუირებული კლინიკური გამოცდის  (OSCE-ის) პილოტირება. ხოლო შემდგომ მათივე დახმარებით თსსუ მენაობა-გინეკოლოოგის დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით განახლდა და გადაიხედა  სასწავლო პროგრამები და თსსუ კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი დამატებით  აღიჭურვა სამეანო-გინეკოლოგიური მულაჟებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში 2013-2014 სასწავლო წლიდან  მედიცინის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის  სტუდენტებისათვის თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრში  ტარდება OSCE-ის გამოცდა  მეანობა -გინეკოლოგიაში.  

თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი  მედიცინაში სიმულაციების გამოყენების ევროპული ასოციაციის ქსელის წევრია http://www.sesam-membership.org/centres/?page=8.

2017 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი სიმულაციური სადგურების ევროპულ დირექტორიაშია შესული,http://www.ssih.org/Home/SIM-Center-Directory/Area/EURO.

2018 წლის აპრილიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრს შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა „კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი“.

ცენტრის დირექტორი
პროფესორი ირმა მანჯავიძე