აქტივობები

2016-2017 წლებში დანერგილი სერვისები:


2016-2017 წწ. კლინიკა აღიჭურვა:

ართროსკოპით, ლითოტრიპსიის აპარატით, ვიზიოგრაფით, ნეიროქირურგიული აღჭურვილობით,  მაგნიტი-რეზონანასული კვლევის აპარატით.

ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს  დაემატა ციტოლოგიური კვლევები.