აქტივობები

2016-2017 წლებში დანერგილი სერვისები:

- გასტროენტეროლოგიური კაბინეტი ამბულატორიაში,
- რევმატოლოგიური კაბინეტი ამბულატორიაში,
- სტომატოლოგიური კაბინეტი ამბულატორიაში,
- სტაციონარში ონკოლოგიური მიმართულების ორგანიზება,
- ქიმიოთერაპიის დღის სტაციონარის შექმნა,
- კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგოლოგიის მიმართულების ჩამოყალიბება,
- რაბიოლოგიის კაბინეტის ორგანიზება გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში.

2016-2017 წწ. კლინიკა აღიჭურვა:
 ართროსკოპით, ლითოტრიპსიის აპარატით, ვიზიოგრაფით, ნეიროქირურგიული აღჭურვილობით,  მაგნიტი-რეზონანასული კვლევის აპარატით.
ლაბორატორიულ კვლევების ფართი სპექტრს  დაემატა ციტოლოგიური კვლევები.