ძირითადი ინფორმაცია

. გაიხსნა 2011 წლის 3 ოქტომბერს
. პრიორიტეტები: აკადემიური, კვლევითი და  და კლინიკური საქმიანობა
. განთავსებულია 8 სამსახური და 8 კლინიკური მიმართულება.
. სტუდენტთა სწავლებისათვის გამოიყოფილია 1 სალექციო აუდიტორია და 9 სასწავლო ოთახი
. კლინიკის საწოლფონდის სიმძლავრე შეადგენს 82 საწოლს. აქედან სასწრაფო გადაუდებელ და ამბულატორიულ სამსახურში განთავსებულია 8 საწოლი 2 პალატაზე.

გადადით კლინიკის ვებ-გვერდზე