კურსებზე დარეგისტრირება

შემოდგომის სემესტრი: რეგისტრაცია 15 ოქტომბრამდე
გაზაფხულის სემესტრი: რეგისტრაცია 25 თებერვლამდე
დამატებით მსმენელთა ჩარიცხვა მიმდინარე კურსებზე შესაძლებელია მთელი სასწავლო წლის მანძილზე.