კურსების ხანგრძლივობა

კურსები დამწყებთათვის (A1) _ ხანგრძლივობა 16 კვირა

ელემენტარული დონე (A2) _ ხანგრძლივობა 16 კვირა

საშუალო დონე (B1/1)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.

საშუალო დონე (B1/2)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.

საშუალო დონე (B2/1)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.

საშუალო დონე (B2/2)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.

 

სამედიცინო ენისა და ტერმინოლოგიის  კურსი

განსაზღვრულია იმ მსმენელთათვის, რომელთაც სურთ დაეუფლონ დარგობრივ სამედიცინო ენას.

საშუალო დონე (B2/1)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.

საშუალო დონე (B2/2)  _ ხანგრძლივობა 16 კვირა.


კურსი ქიმისა და პაციენტის ინტერკულტურული კომუნიკაცია

სპეციფიკური კურსები _ ხანგრძლივობა და მეცადინეობის ფორმა (ჯგუფური, ინდივიდუალური, ტრეინინგიექიმისა და პაციენტის ინტერკულტურული კომუნიკაცია, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი და სხვა) განისაზღვრება მსმენელთა ინტერესების გათვალისწინებით ცენტრის დირექტორის მიერ).UNIcert II (B 2) ინგლისური და გერმანული ენა

კურსის განაწესი

 

კურსზე დაშვების წინაპირობა:

 

Ø  უცხო ენაში 90-საათიანი სავალდებულო საუნივერსიტეტო   კურსი

(სწავლების I, II, III სემესტრი)

Ø  მისაღები გამოცდა უცხოურ ენაში B2.1 (C-Test)

 

კურსის ფორმატი:

 

Ø  კურსის ხანგრძლივობა - 12 კვირა

Ø  კურსის მოცულობა - 6 აკადემიური საათი კვირაში

(ჯამში - 72 აკადემიური საათი)

Ø  საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 72

Ø  დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გათვლილი საათების რაოდენობა - 198

Ø  შემაჯამებელი სასერთიფიკატო გამოცდა UNIcert II (B 2)

 

·        

UNIcert III (C 1) ინგლისური და გერმანული ენა

კურსის განაწესი

 

კურსზე დაშვების წინაპირობა:

 

Ø  უცხო ენაში 90 საათიანი სავალდებულო საუნივერსიტეტო  კურსი

(სწავლების I, II, III სემესტრი)

Ø  მისაღები გამოცდა უცხოურ დარგობრივ ენაში B 2 (C-Test)

 

კურსის ფორმატი:

 

Ø  კურსის ხანგრძლივობა - 16 კვირა

Ø  კურსის მოცულობა - 6 აკადემიური საათი კვირაში

(ჯამში - 96 აკადემიური საათი)

Ø  საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 96

Ø  დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გათვლილი საათების რაოდენობა - 174

Ø  შემაჯამებელი სასერთიფიკატო გამოცდა UNIcert III (C 1)