სასერტფიკატო გამოცდების მოსამზადებელი კურსების ფასები

სასერტიფიკატო გამოცდების მოსამზადებელი კურსის ფასები

ზოგადი კურსი 16 კვირა, კვირაში 4 აკ. საათისულ 64 აკ. საათი  - 120 ლარი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 160 ლარი)

ზოგადი და დარგობრივი კურსი 16 კვირა, კვირაში 5 აკსაათი  – სულ 80 აკ. საათიფასი 160 ლარი (სერტიფიკატის ღირებულება 120 ლარი)

დარგობრივი კურსი გაცვლითი პროგრამებისთვის 4 კვირა –  კვირაში 24 აკ.საათიფასი  350 ლარი (სერტიფიკატის ღირებულება შედის ფასში)

UNIcert®

საერთაშორისო სასერტიფიკატო კურსები გერმანულ და ინგლისურ ენებში

B 2, 2კურსის ხანგრძლივობა 12 კვირა, - 180 ლარი

C 1- კურსის ხანგრძლივობა 20 კვირა, ფასი თვეში 180 ლარი

UNIcert® --ის სერტიფიკატზე გასვლის ღირებულება - 220 ლარი

გამოცდის ექსტერნად ჩაბარება – 200 ლარი

სერტიფიკატის ღირებულება ცენტრის მსმენელებისთვის - 120 ლარი (UNIcert® --ის გარდა)

1 აკ.სთ (აკადემიური საათი) = 50 წუთს