რეგისტრაციის საბუთები

•  ერთი ფოტოსურათი
•  პირადობის მოწმობის ასლი
•  აპლიკაცია (ივსება ადგიზე)