კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში დასაქმებულია 311 თანამშრომელი.


კლინიკაში დასაქმებული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი

ეძებ სამსახურს? გაიგე ვაკანსიის შესახებ "ჟვანიაში"!