კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში  სულ 311 თანამშრომელია, მათ შორის:
. ექიმი - 133
. ექთანი -73
. უმცროსი ექიმი - 8
. ეძებ სამსახურს? გაიგე ვაკანსიის შესახებ "ჟვანიაში"! 

კლინიკაში დასაქმებული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადამიური პერსონალი