ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის საბჭო
პროფესორები:
არზიანი ბადრი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ბაკურიძე ალიოშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ბერაშვილი დალი (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება)
თუშურაშვილი პაატა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
მურთაზაშვილი თამაზ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ჭინჭარაძე დავით (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება)
ჭუმბურიძე თამაზ (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)

ასოცირებული პროფესორები:
გოგუა ლიანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
გორგასლიძე ნანა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
ეკალაძე ეკა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
კვიჟინაძე ნათია (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
გურაშვილი ლუიზა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ლეკიშვილი გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
მერკვილაძე ნესტან (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
მიქაია გულნარა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
მსხილაძე ლაშა (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება
ქოიავა ნელი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ქურდიანი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ჩიკვილაძე თამარ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ჯოხაძე მალხაზ  (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება)

ასისტენტ – პროფესორები:
ბაკურიძე ლაშა  (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ბარბაქაძე ხათუნა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ბოჟაძე ანა  (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება)
გოქაძე სოფიო  (ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული  ბოტანიკის მიმართულება
დუღაშვილი ნანა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
ზარქუა თეა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
იმნაძე ნინო (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
წიწილაშვილი ელენე  (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
ნემსიწვერიძე ნინო (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
ნიკურაძე ნესტან (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
პაპავა მანანა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
სივსივაძე კობა  (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ჩაგანავა ნანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ცაგარეიშვილი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
წურწუმია ია (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ჯინიყაშვილი ირმა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ჯახუტაშვილი ნათია (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)

სტუდენტები:
1. ბარათაშვილი თეკლა
2. ფანჩვიძე მარიამ
3. გოცირიძე მარიამ
4. გურასპაშვილი ლია
5. მჭედლიძე ცისია
6. ოგბაიძე დავით
7. ღავთაძე ნანა 
8.  რობაქიძე აკაკი
9.  თოფურია ბადრი
10. თვალავაძე მარია
11. ხაცაკვაძე მადონა
12. ტატანაშვილი მარიამი