ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის საბჭო

პროფესორები:

1. არზიანი ბადრი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
2. ბაკურიძე ალიოშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
3. ბერაშვილი დალი (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
4. გორგასლიძე ნანა  (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
5. თუშურაშვილი პაატა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
6. მურთაზაშვილი თამაზ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
7. ჭინჭარაძე დავით (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)

ასოცირებული პროფესორები:

8. ბაკურიძე ლაშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
9. ბოჟაძე ანა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)
10. გოგუა ლიანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
11. გოქაძე სოფიო (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
12. გურაშვილი ლუიზა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
13. ეკალაძე ეკა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
14. იმნაძე ნინო (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
15. კვიჟინაძე ნათია (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
16. ლეკიშვილი გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
17. მერკვილაძე ნესტან (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
18. მიქაია გულნარა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
19. მსხილაძე ლაშა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)
20. ქურდიანი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
21. ჩიკვილაძე თამარ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
22. ჭუმბურიძე თამაზ (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
23. ჯოხაძე მალხაზ(ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)

ასისტენტ – პროფესორები:

24. ანთია გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
25. ბარბაქაძე ხათუნა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
26. დუღაშვილი ნანა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
27. ებრალიძე ლამზირა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
28. ზარქუა თეა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
29. ნემსიწვერიძე ნინო (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
30. ნიკურაძე ნესტან (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
31. პაპავა მანანა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
32. სივსივაძე კობა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
33. ჩაგანავა ნანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
34. ცაგარეიშვილი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
35. წიწილაშვილი ელენე (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
36. წურწუმია ია (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
37. ჯახუტაშვილი ნათია (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
38. ჯინიყაშვილი ირმა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)

სტუდენტები:

39. აბაშიძე მარიამ
40. გურასპაშვილი ლია
41. გუშარაშვილი ეკატერინე
42. თვალავაძე მარიამ 
43. თომაძე ლიზი
44. კუსრაშვილი ნინო 
45. ლაკვეხელიანი დაჩი
46. მჭედლიძე ცისია 
47. ოგბაიძე დავით 
48. ფანჩვიძე მარიამ 
49. ყორღანაშვილი ანა 
50. თოფურია ბადრი (მაგისტრანტი)
51. კორკოტაძე თეონა (დოქტორანტი)