ფაკულტეტის საბჭო

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

2022-2023 სასწავლო წელი


პროფესორები:

1. არზიანი ბადრი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
2. ბაკურიძე ალიოშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
3. ბერაშვილი დალი (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
4. გორგასლიძე ნანა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
5. მურთაზაშვილი თამაზ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)  
6. თუშურაშვილი პაატა  (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
7. ჭინჭარაძე დავით (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)

ასოცირებული პროფესორები:

8. ბაკურიძე ლაშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
9. ბარბაქაძე ხათუნა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
10. ბოჟაძე ანა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)
11. ეკალაძე ეკა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი) 
12. გოგუა ლია (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
13. გოქაძე სოფიო  (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
14. გურაშვილი ლუიზა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
15. იმნაძე ნინო (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
16. ჯოხაძე მალხაზ (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
17. კვიჟინაძე ნათია (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
18. ლეკიშვილი გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
19. მერკვილაძე ნესტან (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
20. მსხილაძე ლაშა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი) 
21. ცაგარეიშვილი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
22. ქურდიანი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
23. ჭუმბურიძე თამაზ (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
24. ჩიკვილაძე თამარ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)

ასისტენტ-პროფესორები:

25. ანთია გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
26. ზარქუა თეა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
27. დუღაშვილი ნანა (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
28. ებრალიძე ლამზირა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
29. ჯახუტაშვილი ნათია (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
30. ჯინიყაშვილი ირმა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
31. ნემსიწვერიძე ნინო (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
32. ნიკურაძე ნესტან (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
33. პაპავა მანანა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
34. სივსივაძე კობა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
35. წიწილაშვილი ელენე (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
36. წურწუმია ია (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
37. ჩაგანავა ნანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)

სტუდენტები

38. აბაშიძე მარიამ
39. გაგნიძე მარიამ
40. გურასპაშვილი ლია
41. გუშარაშვილი ეკატერინე
42. კუსრაშვილი ნინო
43. ლაკვეხელიანი დაჩი
44. კაჭახიძე მარიამ
45. ოგბაიძე დავით
46. თომაძე ლიზი
47. ღვინაძე თამარ
48. ჭანტურია-ოვაშვილი ნანა
49. კორკოტაძე თეონა (სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი)