სადისერტაციო საბჭო

სადისერტაციო საბჭო

პროფესორები:

არზიანი ბადრი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
ბაკურიძე ალიოშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ბერაშვილი დალი (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
გორგასლიძე ნანა  (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
თუშურაშვილი პაატა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
მურთაზაშვილი თამაზ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ჭინჭარაძე დავით (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)

ასოცირებული პროფესორები:

ბაკურიძე ლაშა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ბოჟაძე ანა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)
გოგუა ლიანა (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
გოქაძე სოფიო (ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)
გურაშვილი ლუიზა (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ეკალაძე ეკა (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
იმნაძე ნინო (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
კვიჟინაძე ნათია (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
ლეკიშვილი გიორგი (სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი)
მერკვილაძე ნესტან (ბიოქიმიის დეპარტამენტი)
მიქაია გულნარა (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
მსხილაძე ლაშა (ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტი)
ქურდიანი ნინო (ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი)
ჩიკვილაძე თამარ (ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი)
ჭუმბურიძე თამაზ (სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი)
ჯოხაძე მალხაზ(ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტი)

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლები:

ალანია მერი (ფენოლური შენაერთების მიმართულება)
ბარბაქაძე ვახტანგ (მცენარეული ბიოპოლიმერების ბუნებრივ ნივთიერებათა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი)
გეთია მალხაზ (ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი)
ერქომაიშვილი გიორგი (ფერმენტოლოგიის მიმართულება)
ვაჩნაძე ნინო (ალკალოიდების მიმართულება)
იავიჩი პავლე (ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების და კოსმეტოლოგიური საშუალებების მიმართულება)
კიკალიშვილი ბელა (ლიპიდებისა და ანტრაქინონების მიმართულება)
მჭედლიძე ქეთევან (ფარმაკობოტანიკის მიმართულება)
მულკიჯანიანი კარენი (კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილობა)
ნადარაია ნანა (მცენარეული ბიოპოლიმერებისა და  ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი)
ქემერტელიძე ეთერ (სტეროიდული შენაერთბის მიმართულება)

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები:

ბენიძე მარიამ (სტეროიდული შენაერთების მიმართულება)
გვაზავა ლილი (სტეროიდული შენაერთბის მიმართულება)
გოგილაშვილი ლალი (მცენარეული ბიოპოლიმერების და  ბუნებრივ ნაერთთა  ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი)
კინწურაშვილი ლალი (ალკალოიდების მიმართულება)
კახეთელიძე მზია (ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების და კოსმეტოლოგიურ საშუალებათა მიმართულება)
კახაბრიშვილი მეგი (მცენარეული ბიოპოლიმერების და  ბუნებრივ ნაერთთა  ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი)
მერლანი მაია (მცენარეული ბიოპოლიმერების და  ბუნებრივ ნაერთთა  ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი)
მშვილდაძე ვახტანგ (ტერპენული შენაერთების მიმართულება)
ნადირაშვილი ლიანა (ფერმენტოლოგიის მიმართულება)
საღარეიშვილი თამარ (ფენოლური შენაერთების მიმართულება)
ქემოკლიძე ზურაბ (ტერპენული შენაერთების მიმართულება)
სულაქველიძე მარინა (კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარამენტი)
სულაქველიძე ცისანა (ლიპიდებისა და ანტრაქინონების მიმართულება)
ტურაბელიძე დურმიშხან (ლიპიდებისა და ანტრაქინონების მიმართულება)
შალაშვილი ქეთევან (ფენოლური შენაერთების მიმართულება)
წიკლაური ლია (ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება)
ჭურაძე მანანა (ფარმაკობოტანიკის მიმართულება


საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე
მოადგილე, ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი მაია მერლანი