კურიკულუმის კომიტეტი

•კურიკულუმის კომიტეტი
•ჯოხაძე მალხაზ - კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე; ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული ბოტანიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
• ბაკურიძე ალიოშა - ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
• არზიანი ბადრი - სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
• ჭინჭარაძე დავით - ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული ბოტანიკის მიმართულების ხელმძღვანელი;
• მურთაზაშვილი თამაზი - ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
• მიქაია გულნარა - ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
• მერკვილაძე ნესტან - ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
• ჭუმბურიძე თამაზ - სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
• ჩიკვილაძე თამარ - ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
• გურაშვილი ლუიზა - ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
• ზარქუა თეა – ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი;
• ნემსიწვერიძე ნინო - კურიკულუმის კომიტეტის მდივანი, სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი; • დოლიძე მაია - ფარმაცევტული კომპანია „ავერსი-ფარმას სააფთიაქო ქსელის უფროსი მენეჯერი;
• მურუსიძე გვანცა - ფარმაცევტული კომპანია „გეფას“ ტრენერი;
• ბოჟაძე ანა - ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;
• დუღაშვილი ნანა - სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;