კურიკულუმის კომიტეტი

კურიკულუმის კომიტეტის სია

1. ჯოხაძე მალხაზ - კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე; ფარმაცევტული ბოტანიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2. ჩიკვილაძე თამარ - ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი; ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
3. არზიანი ბადრი - სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
4. ბაკურიძე ალიოშა - ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
5. ბოჟაძე ანა - ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
6. გორგასლიძე ნანა – სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
7. გურაშვილი ლუიზა - ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
8. დუღაშვილი ნანა - სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;
9. ზარქუა თეა – ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი;
10. მერკვილაძე ნესტან - ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
11. მიქაია გულნარა - ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
12. მურთაზაშვილი თამაზი - ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
13. ნემსიწვერიძე ნინო - კურიკულუმის კომიტეტის მდივანი, სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი;
14. ჭინჭარაძე დავით - ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული ბოტანიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი;
15. ჭუმბურიძე თამაზ - სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
16. დოლიძე მაია - ფარმაცევტული კომპანია „ავერსი-ფარმას სააფთიაქო ქსელის უფროსი მენეჯერი;
17. მურუსიძე გვანცა - ფარმაცევტული კომპანია „გეფას“ ტრენერი;