მთავარი

თსსუ პათოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო და დიაგნოსტიკური ლაბორატორია გაიხსნა 2017 წლის ოქტომბერში. ლაბორატორიაში მიმდინარეობს  პოსტოპერაციული მასალის ინტრაოპერაციული, ჰისტოპათოლოგიური, ბიოფსიური, ციტოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა. 

ლაბორატორიაში დასაქმებულნი არიან კვალიფიციური კადრები:  


ო. ხარძეიშვილი (პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, პათოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი)
რ. ჩიხლაძე ( პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი.)
რ.ბერიაშვილი ( ციტოპათოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი )
გ. ბურკაძე ( მოლეკულური პათოლოგიის განყოფილების უფროსი, ხარისხის კონტროლი, პროფესორი )
გ. დიდავა (  პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.)
მ. გუდაძე ( პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი) 

ნ. დოლიძე (პათოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი, მენეჯერი)
რ. კახიანი ( პათოლოგიის ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი, ლაბორატორიის ასისტენტი )
ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიის აპარატურით.