აქტივობები

2016-2017 წლებში დანერგილი სერვისები:

1. ნეონატოლოგიის სამსახურის ჩამოყალიბება
2. თერაპიული სტომატოლოგია

2016-2017 წწ.კლინიკა აღიჭურვა:

კომპიუტერული ტომოგრაფით, რიგიდული ბრონქოსკოპით, ფიბრო ბრონქოსკოპით, კოლონოსკოპით, ბიოქიმიური ანალიზატორითა და ცენტრიფუგათი, ინკუბატორებითა და სარეანიმაციო საწოლებით, ჰუმიდიფაიერით, ჟანგბადის შემრევითა და ფლუომეტრით, ნეონატოლოგიური მონიტორით, სატურაც. მონიტორით, პამპით და ინფუზომატით, პულსოქსიმეტრით, პაციენტის მონიტორით, საოპერაციო განათების სისტემით, სისხლის ანალიზატორით, სპირომეტრით, პედიატრიული ავტორეფრაქტორით, ბინოკულარული ლუპით, მიკროქირურგიული ელექტროდანით, მხედველობის მონიტორით, სამედიცინო ბიოლოგიური მიკროსკოპითა და ელ. მაგიდით, ულტრაბგერითი-ბიპოლარული კომბი გენერატორით, ბიომეტრიული ა სკანითა და ბ სკანით, პორტატული ექოსკოპით.