ძირითადი ინფორმაცია

სტომატოლოგიური კლინიკის ისტორია იწყება 1922 წლიდან,  ე.წ. სტომატოლოგიის დოცენტურის ჩამოყალიბებიდან.

- 1930 წელს მის ბაზაზე შეიქმნა საქართველოში პირველი თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა.
- 1956 - 1993 წწ. - რესპუბლიკური სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა;
- 1993 - 2006 წწ. - შ.პ.ს. “თსსუ-ის სტომატოლოგიური კლინიკა”;
- 2006 - 2007 წწ. - თსსუ-ის ცენტრალური სტომატოლოგიური კლინიკა;
- 2007 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკა;
- 2010 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა.               

პრიორიტეტები: