ძირითადი ინფორმაცია

სტომატოლოგიური კლინიკის ისტორია იწყება 1922 წლიდან,  ე.წ. სტომატოლოგიის დოცენტურის ჩამოყალიბებიდან.
1930 წელს მის ბაზაზე შეიქმნა საქართველოში პირველი თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა.
1956 - 1993 წწ. - რესპუბლიკური სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა;
1993 - 2006 წწ. - შ.პ.ს. “თსსუ-ის სტომატოლოგიური კლინიკა”;
2006 - 2007 წწ. - თსსუ-ის ცენტრალური სტომატოლოგიური კლინიკა;
2007 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკა;
2010 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა.               

პრიორიტეტები:

აკადემიური, კვლევითი და კლინიკური საქმიანობა.
 აკრედიტებული, ამბულატორიული სამედიცინო (სამკურნალო-პროფილაქტიკური) დაწესებულება;       
სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა
უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზა (დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი სწავლება)