დასაქმებულ პირთა ოდენობა/კატეგორიები

2020 წელი
სტატისტიკა (20.01.2021 წელი)

2019 წელი 

სტატისტიკა (2019 წ. I კვარტლის მონაცემები)
სტატისტიკა (2019 წ. II კვარტლის მონაცემები) 
სტატისტიკა (2019 წ. III კვარტლის მონაცემები)
სტატისტიკა (2019 წ. IVკვარტლის მონაცემები)

2018 წელი 

 სტატისტიკა (2018 წ. I კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2018 წ. II კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2018 წ. III კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2018 წ. IV კვარტლის მონაცემები)

2017 წელი 

 სტატისტიკა (2017 წ. IV კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2017 წ. III კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2017 წ. II კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2017 წ. I კვარტლის მონაცემები)

2016 წელი

 სტატისტიკა (2016 წ. IV კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2016 წ. III კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2016 წ. II კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2016 წ. I კვარტლის მონაცემები)

2015 წელი 

 სტატისტიკა (2015 წ. IV კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2015 წ. III კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2015 წ. II კვარტლის მონაცემები)
 სტატისტიკა (2015 წ. I კვარტლის მონაცემები)

 2014 წელი

სტატისტიკა (2014 წ. IV კვარტლის მონაცემები)
სტატისტიკა (2014 წ. III კვარტლის მონაცამები)
სტატისტიკა (2014 წ. I,II კვარტლის მონაცემები)