გ. ჟვანიას სახელობის პედ. აკადემიური კლინიკა

2022 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2022 წელი I კვარტალი

2021 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2021 წელი IVკვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2021 წელი IIIკვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2021 წელი, IIკვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2021 წელი, Iკვარტალი

2020 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2020 წელი, IVკვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2020 წელი, Iკვარტალი

2019 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2019 წელი, IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2019 წელი, III კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2019 წელი, II კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2019 წელი, I კვარტალი

2018 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2018 წელი, IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2018 წელი, IIl კვარტალი


ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2018 წელი, Il კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2018 წელი, I კვარტალი

2017 წელი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2017 წელი, IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2017 წელი, III კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ – გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 2017 წელი, II კვარტალი