კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში დღეის მონაცემებით სულ 133 თანამშრომელია,
მათ შორის:
ექიმი 71
ექთანი 16
უმცროსი ექიმი 3
რენტგენოლაბორანტი 2
სანიტარი 9
კბილის ტექნიკოსი 11
ადმინისტრაცია 21