რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

2019 წელი

რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I კვარტალში გაწეული ხარჯები 

რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I - II  კვარტალში გაწეული ხარჯები 

რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I - III  კვარტალში გაწეული ხარჯები


2018 წელი

რეკლამის განთავსებაზე 2018 წელს გაწეული ხარჯები

2017 წელი


 რეკლამის განთავსებაზე 2017 წლის I, II, III, IV კვარტალში გაწეული ხარჯები 

2016 წელი  


 რეკლამის განთავსებაზე 2016 წლის I, II, III, IV კვარტალში გაწეული ხარჯები 

2015 წელი 


 რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის IV კვარტალში გაწეული ხარჯები

 რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის III კვარტალში გაწეული ხარჯები

 რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის II კვარტალში გაწეული ხარჯები 

 რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის I კვარტალში გაწეული ხარჯები 

2014 წელი


რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის I, II, III, IV კვარტალში გაწეული ხარჯები 

2013 წელი


რეკლამის განთავსებაზე 2013 წლის I, II, IIII, IV კვარტალში გაწეული ხარჯები