ბიუჯეტი

2020 წელი

თსსუ-ის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2020წ. მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2020წ. მდგომარეობით)
თსსუ-ის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2020წ. მდგომარეობით)
თსსუ-ის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2019 წელი 

თსსუ-ის 2019 დაზუსტებული ბიუჯეტი (25.12.2019წ. მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2019წ. მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2019 წლის მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2019 წლის მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 


2018 წელი 

თსსუ-ის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (25.12.2018 წლის მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2018 წლის მდგომარეობით) 

თსსუ-ის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2018 წლის მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2018 წლის მდგომარეობით)

თსსუ-ის 2018 წლის ბიუჯეტი  

2017 წლის ბიუჯეტი


 დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2017 წ. მდგომარეობით)

დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2017 წ. მდგომარეობით)

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2017 წ. მდგომარეობით)

 წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი (2017 წ)

2016 წლის ბიუჯეტი 


 დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2016 წ. მდგომარეობით) 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2016 წ. მდგომარეობით) 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2016 წ. მდგომარეობით)

 წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი


2015 წლის ბიუჯეტი


დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2015 წ. მდგომარეობით)

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2015 წ. მდგომარეობით)

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2015 წ. მდგომარეობით)

 წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი

2014 წლის ბიუჯეტი


დამტკიცებული ბიუჯეტი

დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.04.2014 წ. მდგომარეობით)

დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.07.2014 წ. მდგომარეობით)

 დაზუსტებული ბიუჯეტი (01.10.2014 წ. მდგომარეობით)

წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტი


წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტი