კლინიკის ბაზაზე განთავსებული სასწავლო დეპარტამენტები

კლინიკის მე-4 სართულზე მდებარე სალექციო აუდიტორია ემსახურება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ყველა დეპარტამენტს