ფაკულტეტის საბჭო

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭო

1. გიორგობიანი თამარ - ასისტენტ-პროფესორი
2. გოგელია ანა - ასოცირებული პროფესორი
3. გოგიჩაძე თინათინ - ასისტენტ-პროფესორი
4. გოგოხია ნინო - პროფესორი
5. გოცირიძე ნიკოლოზ- ასოცირებული პროფესორი
6. დუმბაძე ზაზა - ასოცირებული პროფესორი
7. თათარაძე ელზა - ასისტენტ-პროფესორი
8. ინწკირველი ნინო - ასოცირებული პროფესორი
9. კაკულია ნელი - პროფესორი
10. კახაბრიშვილი ზურაბ- ასისტენტ-პროფესორი
11. კვაჭაძე ირინე - პროფესორი
12. კვინიკაძე ირმა- ასისტენტ-პროფესორი
13. ლილუაშვილი კონსტანტინე - ასისტენტ-პროფესორი
14. მათიაშვილი მარინე - ასოცირებული პროფესორი
15. მასხულია ლელა - პროფესორი
16. მჟავანაძე დარეჯან - ასისტენტ-პროფესორი
17. მჭედლიშვილი ეკატერინე - ასისტენტ-პროფესორი
18. ნოზაძე თორნიკე - პროფესორი
19. რუხაძე მანანა - ასოცირებული პროფესორი
20. სააკაშვილი ნიკოლოზ - პროფესორი
21. სანადირაძე გურამ - ასოცირებული პროფესორი
22. სანიკიძე თამარ - პროფესორი
23. სახვაძე შადიმან - ასისტენტ-პროფესორი
24. სვანიშვილი თამარ- ასისტენტ-პროფესორი
25. სოფრომაძე ზეინაბ - ასოცირებული პროფესორი
26. სულაბერიძე გელა - პროფესორი
27. სულაბერიძე გრიგოლ - ასოცირებული პროფესორი
28. ტუღუში მარინა - ასოცირებული პროფესორი
29. ფრუიძე მანანა - ასისტენტ-პროფესორი
30. ქუთათელაძე მარინა - ასისტენტ-პროფესორი
31. ჩიკვატია ლევან - ასოცირებული პროფესორი
32. ცხომელიძე დავით- ასოცირებული პროფესორი
33. ჭაბაშვილი ნაირა- პროფესორი
34. ჭილაძე ნატალია- ასისტენტ-პროფესორი
35. ჭიჭინაძე გიორგი - ასოცირებული პროფესორი
36. ხვიტია ნინო - პროფესორი
37. ხუციშვილი ლალი- ასოცირებული პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტები

1. ნინო აფაქიძე
2. მარიამ არჩვაძე
3. მარიამ ბაღიშვილი
4. მარიამ გაგოშიძე
5. ნინა ნერსესოვა
6. ნინო სარდლიშვილი
7. ქეთევან სივსივაძე
8. ნინო ქოროღლიშვილი
9. ანი ცირეკიძე
10. გვანცა ჩინჩალაძე
11. თედორე ჭელიძე
12. ავთანდილ ხმიადაშვილი