სქემა

რეზიდენტურის სამსახური:

ნანა კოჭლავაშვილი – სამსახურის უფროსი n.kochlavashvili@tsmu.edu

1.მაია ლომინაძე – მთავარი სპეციალისტი m.lominadze@tsmu.edu
2.ცისანა სალია – მთავარი სპეციალისტი ts.salia@tsmu.edu
3.ხათუნა ჩოგოვაძე – მთავარი სპეციალისტი kh.chogovadze@tsmu.edu
4.ნანა კერესელიძე – მთავარი სპეციალისტი  n.kereselidze@tsmu.edu
5.თინათინ მეტრეველი – მთავარი სპეციალისტი  t.metreveli@tsmu.edu
6.ნატალია ზექალაშვილი-უფროსი სპეციალისტი – n.zeqalashvili@tsmu.edu