სქემა

უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახური

აკაკი ბარკალაია – სამსახურის უფროსი a.barkalaia@tsmu.edu

1. რუსუდან კალანდაძე – მთავარი სპეციალისტი r.kalandadze@tsmu.edu
2. მარინე დოლიძე – მთავარი სპეციალისტი m.dolidze@tsmu.edu
3. მეგი მაჭავარიანი – მთავარი სპეციალისტი m.machavariani@tsmu.edu
4.     თამარ ზამბახიძე – მთავარი სპეციალისტი t.zambakhidze@tsmu.edu
5. ნესტან აბდუშელიშვილი – მთავარი სპეციალისტი n.abdushelishvili@tsmu.edu
6. ნატო ქეშელაშვილი – უფროსი სპეციალისტი n.keshelashvili@tsmu.edu