კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში  სულ 24 თანამშრომელია, მათ შორის:
. ექიმი - 11 
. ექთანი -6
. ტექნიკოსი - 1