კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ


კლინიკაში  სულ 24 თანამშრომელია, მათ შორის: