აკადემიური პროცესი კლინიკაში

კლინიკის ბაზაზე, განლაგებულია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეპარტამენტები (ოდონტოლოგიის, პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანის გარსის დაავადებათა, ყბა-სახის ქირურგიის, ორთოდონტიის, საფანტომო ორთოპედიული სტომატოლოგიის, ბავშვთა და მოზარდთა სტომატოლოგიისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკის თერაპიული მიმართულების), რომლებიც აქტიურად წარმართავენ სწავლების პროცესებს თანამედროვე სტომატოლოგიის განვითარების კვალდაკვალ;

ასევე, დეპარტამენტების პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად, კლინიკის პედაგოგიური სტაჟის მქონე ექიმი-სპეციალისტები აქტიურად არიან ჩართულნი დიპლომისშემდგომი პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელებაში.

რეზიდენტებს საშუალება  აქვთ  გაიარონ ადეკვატური  საფანტომო, თეორიული  და კლინიკური კურსი;
თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ოდონტოლოგიის, პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანის დაავადებათა დეპარტამენტის და ორთოდონტიის დეპარტამენტის ბაზაზე სწავლებას უძღვებიან თსსუ-ს პროფესორ-მასწავლებლები;

კლინიკური საქმიანობის დაწყებისას რეზიდენტი უზრუნველყოფილია  ინდივიდუალური სამუშაო ადგილით;

რეზიდენტურაში სწავლებისას მომავალი სპეციალისტი  ესწრება უკლებლივ ყველა   ღონისძიებას (უცხოელ პროფესორთა ლექციები, მასტერ–კლასები, სემინარები).

რეზიდენტურის სრული კურსი: