ძირითადი ინფორმაცია

"თსსუ N2 სტომატოლოგიური კლინიკა" წარმოადგენს შერეულ,მოზრდილთა და ბავშვთა სტომატოლოგიურ კლინიკას.ეს არის აკრედიტირებული, ლიცენზირებული, ამბულატორიული ტიპის სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მაღალტექნოლოგიური, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სამედიცინო პერსონალის მიერ ხორციელდება მოზრდილთა და ბავშვთა სტომატოლოგიური დახმარება. ასევე ხორციელდება პედაგოგიური და სამეცნიერო–კვლევითი პროცესი.კერძოდ, კლინიკაში მოქმედებს და დღემდე გრძელდება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა ქირურგიულ სტომატოლოგიაში,სუბსპეციალობით:პ/ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია; პროგრამას წარმატებით ხელმძღვანელობენ ქირურგი-სტომატოლოგები: ლია დვალი და ლია მაღლაკელიძე. 

კლინიკაში ასევე წარმატებით მიმდინარეობს სტომატოლოგიის ფაკულეტის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტთა/ბაკალავრიატი/ სწავლების პროცესი;პედაგოგები: მაია აზიკური-გაგნიძე.

კლინიკის დირექტორი - ნათია მელქაძე, რომელიც დაინიშნა 2011 წელს და დღემდე ხელმძღვანელობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის N2 სტომატოლოგიურ კლინიკას.