კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ


სულ 40 თანამშრომელი, მათ შორის