კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

სულ 40 თანამშრომელია: მათგან 
ექიმი 21,
ექთანი 7,
ექთნის თანაშემწე - 3