იურიდიული ცნობარი

კლინიკებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

http://www.moh.gov.ge/ka/457/
http://www.mes.gov.ge/higher_edu.php?id=2&lang=geo
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=193&lang=geo