კლინიკის ბაზაზე განთავსებული სასწავლო დეპარტამენტები

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგიის დეპარტამენტი - მაია გაგნიძე (მოწვეული პედაგოგი)