კლინიკის ბაზაზე განთავსებული სასწავლო დეპარტამენტები

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგიის დეპარტამენტი