ცენტრის პერსონალი


პროფ. ნინო აბრალავა
უცხოური ენების ცენტრის დირექტორითამარ ტაბატაძე
უცხოური ენების ცენტრის კოორდინატორიმაკა ტატიშვილი
უცხოური ენების ცენტრის ასისტენტპროფესორი ნინო მაჭავარიანი
უცხოური ენების ცენტრის სასწავლო ნაწილი
ციცი ჩქარეული
უცხოური ენების ცენტრის კოორდინატორი