მართვის ორგანოები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  მართვის ორგანოებია: