სტუდენტური კონფერენცია „რევმატიული დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები და პერსპექტივები“

2018 წლის 31 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტური  კონფერენცია – სამეცნიერო საუბრები – „რევმატიული დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები და პერსპექტივები“, რომელზეც დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული მასწავლებლების ხელმძღვანელობით წარმოდგენილი იყო სტუდენტთა აქტუალური მოხსენებები რევმატიული დაავადებების მკურნალობის ახალ მიდგომებთან დაკავშირებით. კონფერენციაზე განხილული იქნა ახალი გენერაციის სამკურნალ-წამლო საშუალებები და პერსპექტივები, დასასრულს კი გაიმართა დისკუსია. 

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები: