დეკანატი   პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი
   დეკანი


        ასოცირებული პროფესორი ნანა ყიფიანი
    დეკანის მოადგილე

  ასოცირებული პროფესორი ნატალია შონია
  სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ხარისხის    
  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


   

  მანანა სადაღაშვილი        
  სტომატოლოგიის ფაკულტეტის მდივანი