საერთაშორისო თანამშრომლობა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სრულუფლებიანი წევრია შემდეგი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასოციაციების: 


თბილისის სახელმსიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
მჭიდროდ თანამშრომლობს შემდეგ ორგანიზაციებთან: