სასწავლო პროცესების მართვის, შეფასების და სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტი

ძირითადი ფუნქციები:

საკონტაქტო ინფორმაცია:
რუსუდან რუხაძე
დეპარტამენტის უფროსი
ელ-ფოსტა: programs@tsmu.edu
ტელეფონი: +(99532) 254 24 29